Disclaimer

De ROTIM bedrijfswagens internetsite
ROTIM bedrijfswagens stelt het op prijs dat u geinteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de ROTIM bedrijfswagens internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. ROTIM bedrijfswagens is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites. U gebruikt het gratis onderdeel van de website op eigen risico.
Copywright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan ROTIM bedrijfswagens in Nederland en/of haar leveranciers (hiervoor en in het vervolg aangeduid met 'ROTIM bedrijfswagens'). Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, reproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van ROTIM bedrijfswagens.
Virussen en veiligheid
De ROTIM bedrijfswagens internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-ROTIM bedrijfswagens sites. ROTIM bedrijfswagens is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
Uw vragen, suggesties en commentaar
ROTIM bedrijfswagens wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen wordt door ROTIM bedrijfswagens gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. ROTIM bedrijfswagens behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.
Door ROTIM bedrijfswagens verzonden e-mail
Door ROTIM bedrijfswagens verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. ROTIM bedrijfswagens staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.